Skocz do zawartości

Regulamin

REGULAMIN MPSPOT.PL

obowiązujący od dnia: 30 listopada 2016 roku.

 

§1 Definicje

 1. Forum - forum internetowe znajdujące się pod adresem https://www.mpspot.pl/.
 2. Właściciel Forum - właścicielem forum MPSPOT.PL jest firma Host Universe LTD.
 3. Administrator/Admin - osoba, której zostały przydzielone pełne uprawnienia do zarządzania Forum. Administrator jest również Użytkownikiem.
 4. Moderator - osoba, której zostały przydzielone uprawnienia do: wprowadzania zmian w treściach Wpisów i tematów Wątków, nadawania kar i pochwał użytkownikom, nadawania Banów użytkownikom. Moderator jest również Użytkownikiem.
 5. Użytkownik - osoba, która dokonała rejestracji konta na Forum MPSPOT.PL.
 6. Niezarejestrowany Użytkownik - osoba, która nie dokonała rejestracji konta, a korzysta z forum.
 7. Ban - tymczasowe lub trwałe ograniczenie Użytkownikom dostępu do Forum.
 8. Wpis/Post - komunikat, komentarz lub głos w dyskusji związany z Wątkiem, w którym jest on zamieszczony.
 9. Wątek - temat, który został rozpoczęty, pod którym Użytkownicy mogą prowadzić dyskusję poprzez umieszczanie własnych Wpisów.
 10. Korzystanie z Forum - czytanie i pisanie Wątków na Forum.
 11. Przeglądanie Forum - czytanie, napisanych przez Użytkowników Forum, Wpisów.
 12. Rejestracja konta - proces, w którym Niezarejestrowany Użytkownik staje się Użytkownikiem. Podczas tego procesu wymagane jest podanie informacji takich jak: login, hasło, adres e-mail itp..
 13. Login - wybrana przez Użytkownika unikalna nazwa, która będzie wyświetlana przy każdym Wpisie danego użytkownika.
 14. Avatar - grafika wyświetlana przy każdym Wpisie danego Użytkownika.
 15. Sygnatura - krótki tekst, który zamieszczany jest pod każdym Wpisem danego Użytkownika.
 16. Netykieta - zbiór zasad zachowań w Internecie, które zostały przyjęte za odpowiednie.
 17. Awaria - niepoprawne działanie lub niedziałanie jednej lub kilku Usług.

 

§2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z forum internetowego MPSPOT.PL. Przede wszystkim określa prawa i obowiązki Administratora, Moderatorów oraz Użytkowników Forum.
 2. Przeglądać Forum mogą zarówno Użytkownicy zarejestrowani jak i niezarejestrowani.
 3. Korzystać z Forum mogą tylko Użytkownicy, którzy zarejestrowali konta na Forum.
 4. Rejestracja na Forum oznacza akceptację Regulaminu.
 5. Rejestracja jest dostępna tylko dla osób, które ukończyły 13 lat i posiadają zdolność do czynności prawnych. W innym przypadku, zobowiązani są dostarczyć zgodę rodzica lub prawnego opiekuna wraz z zeskanowanym dokumentem zawierającym zdjęcie na adres: [email protected].
 6. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do stosowania się do Netykiety, wyrażania się wobec drugiego Użytkownika z szacunkiem bez względu na jego pochodzenie, status społeczny, wyznawany światopogląd czy orientację seksualną.
 7. Korzystanie z Forum jest bezpłatne.
 8. Wszystkie treści znajdujące się na Forum należą do Właściciela Forum. Kopiowanie tych treści bez jego zgody jest zabronione.

 

§3 Rejestracja

 1. Każdy, kto spełnia warunki Rejestracji wspomniane w §2 pkt.5 może jej dokonać. Zabrania się tworzyć i korzystać z nowych/innych kont Użytkownika, w momencie, w którym na pierwsze konto został nałożony tymczasowy lub trwały Ban. W przypadku powzięcia przez Administratora Forum informacji o takich czynnościach - nałoży Bany na nowe konta.
 2. W procesie Rejestracji konta Użytkownika niezbędne jest podanie Loginu, aktualnego adresu e-mail, hasła (które należy wpisać dwa razy) oraz dokonanie testu bezpieczeństwa poprzez przepisanie tekstu z obrazka. Użytkownik dokonujący rejestracji musi również wyrazić zgodę na warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie.
 3. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail na adres wskazany w formularzu. W wiadomości przesłany zostanie link aktywacyjny, dzięki któremu Użytkownik będzie mógł rozpocząć Korzystanie z Forum.
 4. Użytkownik w każdym momencie może dokonać aktualizacji i zmian adresu e-mail oraz hasła.
 5. Użytkownik w procesie Rejestracji może wyrazić zgodę na otrzymywanie powiadomień dotyczących nowych Wpisów w Wątku, który utworzył oraz powiadomień o nowej przychodzącej wiadomości.
 6. Administrator Forum zobowiązuje się do niewysyłania poprzez wiadomości e-mail reklam i newsletterów.
 7. Użytkownik ma prawo do usunięcia swojego Konta w każdym momencie. Musi on wysłać wiadomość e-mail na adres [email protected]. Konto zostanie usunięte przez Administratora. Usunięcie konta nie jest jednoznaczne z usunięciem wszystkich wpisów z Forum, ze względu na fakt, iż odpowiedzi zredagowane przez danego Użytkownika mogą mieć kluczowe znaczenie i sens dla dyskusji prowadzonej na forum. Wpisy te zostaną oznaczone jako "Użytkownik usunięty".

 

§4 Bezpieczeństwo i Odpowiedzialność

 1. Administrator nie odpowiada za treści dodawane przez Użytkowników. Zobowiązuje się jednak do usunięcia wszystkich treści niezgodnych z polskim prawem, niezwłocznie po tym, jak poweźmie informację o takich treściach.
 2. Administrator nie odpowiada za czasowy lub trwały brak dostępu do Forum lub jego treści powstały w wyniku działań osób trzecich lub w wyniku Awarii.
 3. Administrator nie odpowiada za brak kultury osobistej Użytkowników Forum. Zobowiązuje się jednak do pouczenia Użytkowników niestosujących się do Netykiety. Jeżeli dany Użytkownik nie przestanie wykazywać braku kultury otrzyma karę w postaci czasowego lub trwałego Bana.
 4.  Administrator zastrzega sobie prawo do stosowania czasowych przerw technicznych celem konserwacji i dokonania kopii zapasowych Forum.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych Użytkowników Forum.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do wyświetlania reklam na Forum. Administrator zastrzega sobie prawo do ograniczania dostępu do wszystkich treści Forum osobom, które korzystają z oprogramowania blokującego wyświetlanie reklam.
 7. Wszystkie wiadomości przekazywane Użytkownikom przez Administratora będą wysyłane poprzez Prywatne wiadomości na Forum lub poprzez wiadomości e-mail wysyłane z adresu: [email protected].
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do trwałego Bana kont Użytkowników, którzy nie stosują się do Regulaminu Forum.

 

§5 Zasady korzystania z Forum

 1. Każdy Użytkownik podczas Rejestracji dokonuje akceptacji Regulaminu wobec powyższego, każdy z Użytkowników jest zobowiązany do jego przestrzegania.
 2. Każdy Użytkownik przed założeniem nowego Wątku ma obowiązek skorzystać z wyszukiwarki i sprawdzić, czy temat dyskusji nie pojawił się wcześniej na Forum.
 3. Użytkownik ma obowiązek założenia nowego Wątku w odpowiedniej kategorii tematycznej celem zapewnienia przejrzystości Forum.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do tworzenia wpisów w czystości językowej (tj. bez błędów ortograficznych i interpunkcyjnych oraz bez wulgaryzmów i zwrotów potocznych) oraz zgodnych z Netykietą.
 5. Zabrania się umieszczania reklam i ogłoszeń na Forum - zarówno we Wpisach jak i w Sygnaturze oraz Avatarze - w innych niż do tego wyznaczonych działach.
 6. Zabrania się umieszczania treści pornograficznych na Forum - zarówno we Wpisach jak i w Sygnaturze oraz Avatarze.
 7. Zabrania się umieszczania odsyłaczy do stron i materiałów pornograficznych we Wpisach i Sygnaturach.
 8. Zabrania się umieszczania na Forum treści, do których Użytkownik nie ma praw.
 9. Użytkownik, dodając do Wpisu plik, powinien go poddać sprawdzeniu przez program antywirusowy.

 

§6 Postanowienia końcowe

 1. Administrator zobowiązuje się do ciągłego udoskonalania Forum i dbania o porządek na Forum.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Użytkownicy Forum zostaną o tym fakcie poinformowani 14 dni przed wprowadzeniem nowego Regulaminu. W tym czasie Użytkownik ma prawo do sprzeciwu wobec nowego Regulaminu. Jeżeli tego nie uczyni jest to jednoznaczne z jego akceptacją.
 3. O zmianach w Regulaminie Użytkownicy zostaną poinformowani drogą mailową lub poprzez prywatną wiadomość na Forum.
 4. Sprzeciw wobec nowego Regulaminu należy dokonać poprzez wysłanie wiadomości na adres [email protected]. Temat wiadomości powinien brzmieć: "Sprzeciw wobec nowego Regulaminu". W treści wiadomości należy umieścić poniższe oświadczenie: "Oświadczam, że nie zgadzam się z nowym Regulaminem. Proszę o zablokowanie mojego konta i usunięcie danych prywatnych.". Wiadomość powinna zostać wysłana z maila, na który zostało zarejestrowane konto Użytkownika.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 6. Sądem właściwy dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
×
×
 • Dodaj nową pozycję...