Skocz do zawartości

Tryton

Administrator
 • Zawartość

  91
 • Rejestracja

 • Ostatnio

 • Wygrane dni

  12

Wszystko napisane przez Tryton

 1. Krótki poradnik dotyczący instalacji modów na serwerze ARK, głównie w oparciu o dostępne opcje w panelu hostungu hostandplay.pl 1. Wybierz mody do instalacji ze strony http://steamcommunity.com/app/346110/workshop/?l=polish oraz zapisz ich ID. ID moda znajdziesz w jego adresie, np. mod Structures Plus posiada link http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=731604991 a jego ID to 731604991. 2. Dodaj do pliku /ShooterGame/Saved/Config/LinuxServer/GameUserSettings.ini wpis o aktywacji modów w sekcji [ServerSettings] dodaj ActiveMods=IDMOD, przykład: Jeśli chcesz dodać kilka modów, po prostu dopisuj je po przecinku, przykład: 3. Do pliku /ShooterGame/Saved/Config/LinuxServer/Game.ini dodaj listę modów, przykład: 4. Do linii startowej serwera dopisz -automanagedmods aby aktywować moduł automatycznej instalacji i aktualizacji, przykład: 5. Gotowe. Mody powinny przy uruchomieniu serwera automatycznie wgrywać się do katalogu /ShooterGame/Content/Mods
 2. Tryton

  Początki

  ARK czasem potrzebuje więcej czasu na załadowanie się, więc warto uzbroić się w cierpliwość i poczekać do 15 min po uruchomieniu serwera. Druga sprawa to może zrobiłeś jakiś błąd składni podczas tej zmiany, przez co serwer nie chce wystartować. Standardowo zmieniasz w komendzie startowej z TheIsland na Aberration_P
 3. Po prostu zwiększasz mnożniki, np. HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemResource_Hide_C",Multiplier=50.0) Tylko pamiętaj że ilość zbieranego surowca zależna jest od ustawienia HarvestHealthMultiplier w pliku GameUserSettings.ini więcej info -> https://ark.gamepedia.com/Server_Configuration
 4. Coraz popularniejsze stają się serwery ARK z przyśpieszonym/zwiększonym zbieraniem surowców oraz XP. Problem w tym że podczas zbierania surowców, najczęściej jagód przez jednego gracza, mogą wystąpić nawet kilkusekundowe lagi odczuwalne przez wszystkich graczy znajdujących się na danym serwerze. Głównym winowajcą jest sam serwer ARK który nadal mimo już długiego okresu rozwoju nie jest na tyle dobrze zoptymalizowany aby bezlagowo obsłużyć zwiększone wydobycie/zbieranie surowców. Widać to nawet na oficjalnych serwerach x1 które również potrafią lagować. Aby rozwiązać problem lagów, należy zrezygnować z opcji HarvestAmountMultiplier która jest najczęściej wykorzystywana podczas tworzenia "szybszych" serwerów. Opcja ta odpowiada za zwiększenie zbierania/wydobywania dosłownie wszystkiego co znajduje się na serwerze. Ta opcja standardowo jest ustawiona na "1" i taką wartość należy pozostawić. Jeśli tworzysz serwer z wyższym wydobyciem, skorzystaj z opcji HarvestResourceItemAmountClassMultipliers dzięki której możesz dokładnie określić jaki surowiec ma być szybciej wydobywany. Ogólna i główna zasada optymalizacji i redukcji lub całkowitego wyeliminowania lagów polega po prostu na zmniejszeniu wydobycia tych materiałów, które gracz po zebraniu i tak by wyrzucił ze względu na zbyt dużą ich ilość. Zmniejszenie wydobycia jagód oraz (przy okazji) sadzonek Zbieranie jagód przez Bronto lub nieco mniejsze dinozaury to bardzo częsta przyczyna powstawania kilkusekundowych lagów na serwerach. Ja osobiście i pewnie wiele osób się ze mną zgodzi uważam że, nie ma sensu zwiększać zbierania jagód powyżej x2 nawet gdy ogólna "szybkość" serwera jest ustalana na x25. Bronto lub nawet mniejsze dino zbierają przy x1 całkowicie wystarczającą ilość. Jagody są zbierane zazwyczaj w poszukiwaniu narcoberry do przerobienia na strzałki usypiające. Po wprowadzeniu Shocking Tranquilizer Dart zbieranie narcoberry jest już mniej opłacalne. Zalecana przeze mnie wartość dla jagód oraz ich sadzonek to x1. Na niektórych serwerach zamiast zmniejszać zbieranie jagód administratorzy po prostu usuwali Bronto z serwera, lecz moim zdaniem gra w ARK-a bez oglądania majestatycznego Bronto przechadzającego się po mapie traci swój urok Przykładowa konfiguracja: HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemConsumable_Berry_Amarberry_C",Multiplier=1.0) HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemConsumable_Berry_Azulberry_C",Multiplier=1.0) HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemConsumable_Berry_Mejoberry_C",Multiplier=1.0) HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemConsumable_Berry_Narcoberry_C",Multiplier=1.0) HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemConsumable_Berry_Stimberry_C",Multiplier=1.0) HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemConsumable_Berry_Tintoberry_C",Multiplier=1.0) HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemConsumable_Seed_Amarberry_C",Multiplier=1.0) HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemConsumable_Seed_Azulberry_C",Multiplier=1.0) HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemConsumable_Seed_Mejoberry_C",Multiplier=1.0) HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemConsumable_Seed_Narcoberry_C",Multiplier=1.0) HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemConsumable_Seed_Stimberry_C",Multiplier=1.0) HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemConsumable_Seed_Tintoberry_C",Multiplier=1.0) Wydobycie metalu, kamienia i krzemienia za pomocą Ankylo Ankylo z atakiem powyżej 400% na serwerach z wyższym wskaźnikiem wydobycia również potrafi generować lagi. Niestety na tego typu przypadki nie ma rozwiązania od strony konfiguracji. Serwery tworzone na x25 wydobycia muszą mieć ustawiony wskaźnik wydobycia metalu, kamienia, drewna i krzemienia również na x25. Ja na swoim serwerze po zastosowaniu wszystkich rozwiązań z tego poradnika, przy Ankylo z atakiem powyżej 800%, ja oraz inni gracze nie odczuwaliśmy żadnych lagów. Lagi podczas wydobycia surowców przez Ankylo widziałem na serwerach które nie zastosowały optymalizacji z tego poradnika. Automatyczne usuwanie starych struktur Jak zauważyłem wielu właścicieli/adminów serwerów ARK nie wie (lub nie potrafi skonfigurować) automatycznego usuwania struktur. Usuwanie struktur jak bardzo ważne nie tylko od strony optymalizacji, ale też zwiększenia obszaru mapy na którym mogą zbudować się nowi gracze. Niektóre struktury mogą zostać zbudowane tak sprytnie, że nie sposób ich zauważyć a w tym usunąć/zniszyć i umożliwić rozbudowe w danym miejscu innemu klanowi. Aby włączyć automatyczne usuwanie struktur na serwerze PVP należy w pliku konfiguracyjnym /ShooterGame/Saved/Config/LinuxServer/GameUserSettings.ini w grupie [ServerSettings] ustawić następującą opcję: PvPStructureDecay=True Opcja ta aktywuje system który umożliwia każdemu graczowi usunięcie obcej struktury gdy jej właścicel nie grał na danym serwerze przez minimum 15 dni. Aby uruchomić automatyczne usuwanie struktur, należy do komendy startowej dopisać parametr: -AutoDestroyStructures Mając tak skonfigurowany serwer, podczas jego startu/restartu stare struktury których właściciele nie byli online na serwerze przez minimum 15 dni, zostaną automatycznie usunięte. Niestety na ten moment nie znam sposobu zmiany ilości dni z 15 na np. 10 lub 5. Być może taka opcje jeszcze nie została dodana. Ilość struktur zbudowanych przez graczy jest ściśle powiązana z ewentualnym lagiem podczas automatycznego zapisu (opcja "AutoSavePeriodMinutes"), dlatego zalecam ustawienie tej opcji na zapis co 60 minut. Przykładowa konfiguracja: /ShooterGame/Saved/Config/LinuxServer/GameUserSettings.ini [ServerSettings] DifficultyOffset=1.000000 ShowMapPlayerLocation=True GlobalVoiceChat=False AllowThirdPersonPlayer=True AlwaysNotifyPlayerLeft=False ServerHardcore=False ServerPVE=False PvPStructureDecay=True ServerCrosshair=True ServerPassword= ServerAdminPassword=tubylohaslo RCONEnabled=True RCONPort=1111 StructurePreventResourceRadiusMultiplier=1.000000 RaidDinoCharacterFoodDrainMultiplier=1.000000 PvEDinoDecayPeriodMultiplier=1.000000 KickIdlePlayersPeriod=3600.000000 PerPlatformMaxStructuresMultiplier=1.000000 AutoSavePeriodMinutes=60.000000 ListenServerTetherDistanceMultiplier=1.000000 MaxTamedDinos=5000.000000 RCONServerGameLogBuffer=600.000000 AllowHitMarkers=True XPMultiplier=25.000000 TamingSpeedMultiplier=25.000000 TheMaxStructuresInRange=10500.000000 ActiveMods=630601751,731604991,554678442,633215081 DisablePvEGamma=false PreventDownloadSurvivors=True PreventDownloadItems=True PreventDownloadDinos=True PreventUploadSurvivors=True PreventUploadItems=True PreventUploadDinos=True NightTimeSpeedScale=10.000000 ShowFloatingDamageText=true MultiHome=151.80.111.42 proximityChat=true [/Script/ShooterGame.ShooterGameUserSettings] MasterAudioVolume=1.000000 MusicAudioVolume=1.000000 SFXAudioVolume=1.000000 VoiceAudioVolume=1.000000 CameraShakeScale=1.000000 bFirstPersonRiding=False bThirdPersonPlayer=False bShowStatusNotificationMessages=True TrueSkyQuality=0.000000 FOVMultiplier=1.000000 GroundClutterDensity=0.000000 bFilmGrain=False bMotionBlur=False bUseDFAO=False bUseSSAO=False bShowChatBox=True bCameraViewBob=True bInvertLookY=False bFloatingNames=True bChatBubbles=True bHideServerInfo=False bJoinNotifications=False bCraftablesShowAllItems=True bLocalInventoryShowAllItems=False bRemoteInventoryShowAllItems=False LookLeftRightSensitivity=1.000000 LookUpDownSensitivity=1.000000 GraphicsQuality=1 ActiveLingeringWorldTiles=1 ClientNetQuality=3 LastServerSearchType=0 LastDLCTypeSearchType=-1 LastServerSearchHideFull=False LastServerSearchProtected=False HideItemTextOverlay=False bDistanceFieldShadowing=False LODScalar=0.780000 bToggleToTalk=False HighQualityMaterials=True HighQualitySurfaces=True bTemperatureF=False bDisableTorporEffect=False bChatShowSteamName=False bChatShowTribeName=True EmoteKeyBind1=0 EmoteKeyBind2=0 bNoBloodEffects=False bLowQualityVFX=False bSpectatorManualFloatingNames=False bSuppressAdminIcon=True bUseSimpleDistanceMovement=False bDisableMeleeCameraSwingAnims=False bHighQualityAnisotropicFiltering=False bPreventInventoryOpeningSounds=False bPreventItemCraftingSounds=False bPreventHitMarkers=False bPreventCrosshair=False bPreventColorizedItemNames=False bHighQualityLODs=False bExtraLevelStreamingDistance=False bEnableColorGrading=True DOFSettingInterpTime=0.000000 bDisableBloom=False bDisableLightShafts=False LastPVESearchType=-1 bUseVSync=False MacroCtrl0= MacroCtrl1= MacroCtrl2= MacroCtrl3= MacroCtrl4= MacroCtrl5= MacroCtrl6= MacroCtrl7= MacroCtrl8= MacroCtrl9= ResolutionSizeX=1280 ResolutionSizeY=720 LastUserConfirmedResolutionSizeX=1280 LastUserConfirmedResolutionSizeY=720 WindowPosX=-1 WindowPosY=-1 bUseDesktopResolutionForFullscreen=False FullscreenMode=2 LastConfirmedFullscreenMode=2 Version=5 bUseLowQualityLevelStreaming=True [ScalabilityGroups] sg.ResolutionQuality=100 sg.ViewDistanceQuality=3 sg.AntiAliasingQuality=3 sg.ShadowQuality=3 sg.PostProcessQuality=3 sg.TextureQuality=3 sg.EffectsQuality=3 sg.TrueSkyQuality=3 sg.GroundClutterQuality=3 sg.IBLQuality=1 sg.HeightFieldShadowQuality=3 sg.GroundClutterRadius=10000 [SessionSettings] SessionName=nazwa serwera [/Script/Engine.GameSession] MaxPlayers=70 [MessageOfTheDay] Message=opis serwera [/Game/Mods/StackPlusV1/TestGameMode_StackPlusV1.TestGameMode_StackPlusV1_C] bGameplayLogEnabled=True bServerGameLogEnabled=True /ShooterGame/Saved/Config/LinuxServer/Game.ini [/script/shootergame.shootergamemode] HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemResource_Hide_C",Multiplier=5.0) HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemResource_Pelt_C",Multiplier=5.0) HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemResource_Keratin_C",Multiplier=5.0) HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemResource_Chitin_C",Multiplier=5.0) HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemResource_Wood_C",Multiplier=25.0) HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemResource_Thatch_C",Multiplier=5.0) HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemResource_Flint_C",Multiplier=25.0) HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemResource_Stone_C",Multiplier=25.0) HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemResource_Metal_C",Multiplier=25.0) HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemResource_Obsidian_C",Multiplier=25.0) HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemResource_Crystal_C",Multiplier=25.0) HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemResource_Oil_C",Multiplier=25.0) HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemResource_Fibers_C",Multiplier=5.0) HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemResource_Silicon_C",Multiplier=10.0) HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemConsumable_RawMeat_C",Multiplier=5.0) HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemResource_Charcoal_C",Multiplier=25.0) HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemResource_ChitinPaste_C",Multiplier=10.0) HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemConsumable_RawPrimeMeat_C",Multiplier=5.0) HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemConsumable_Berry_Amarberry_C",Multiplier=1.0) HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemConsumable_Berry_Azulberry_C",Multiplier=1.0) HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemConsumable_Berry_Mejoberry_C",Multiplier=1.0) HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemConsumable_Berry_Narcoberry_C",Multiplier=1.0) HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemConsumable_Berry_Stimberry_C",Multiplier=1.0) HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemConsumable_Berry_Tintoberry_C",Multiplier=1.0) HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemConsumable_Veggie_Citronal_C",Multiplier=25.0) HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemConsumable_Veggie_Longrass_C",Multiplier=25.0) HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemConsumable_Veggie_Rockarrot_C",Multiplier=25.0) HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemConsumable_Veggie_Savoroot_C",Multiplier=25.0) HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemConsumable_Seed_Amarberry_C",Multiplier=1.0) HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemConsumable_Seed_Azulberry_C",Multiplier=1.0) HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemConsumable_Seed_Mejoberry_C",Multiplier=1.0) HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemConsumable_Seed_Narcoberry_C",Multiplier=1.0) HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemConsumable_Seed_Stimberry_C",Multiplier=1.0) HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemConsumable_Seed_Tintoberry_C",Multiplier=1.0) HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemConsumable_Seed_Citronal_C",Multiplier=1.0) HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemConsumable_Seed_Longrass_C",Multiplier=1.0) HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemConsumable_Seed_Rockarrot_C",Multiplier=1.0) HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemConsumable_Seed_Savoroot_C",Multiplier=1.0) HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemResource_RareFlower_C",Multiplier=10.0) HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemResource_RareMushroom_C",Multiplier=10.0) HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemConsumable_Seed_DefensePlant_C",Multiplier=10.0) HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemResource_Polymer_Organic_C",Multiplier=25.0) Przydatne linki http://ark.gamepedia.com/Server_Configuration - Pełna lista opcji konfiguracji, obowiązkowa lektura każdego admina ARK http://ark.gamepedia.com/HarvestResourceItemAmountClassMultipliers - lista nazw klas niezbędna do ustawienia HarvestResourceItemAmountClassMultipliers. Jeśli brakuje jakiegoś surowca np. biotoksyny, przejdź na stronę wiki tego surowca http://ark.gamepedia.com/Bio_Toxin, rozwiń po prawej stronie "spawn command" i w tym miejscu uzyskasz nazwę klasy, w tym przypadku będzie to "PrimalItemConsumable_JellyVenom_C".
 5. Tryton

  Jak instalować mody na serwerze ARK

  Automatyczny instalator modów działa tylko przy wgranym steamcmd do odpowiedniego katalogu. Plik w bashu z instrukcja instalacji steamcmd znajduje się w katalogu głównym serwera.
 6. Tryton

  Crash servera

  Napisz do BOK, żeby przekazali do admina aby odpalił na twoim serwerze "ulimit -c unlimited", powinno załatwić sprawę. Też linka do treści błędu dołącz. Ale ogólnie stawiał bym na optymalizacje, wydaje mi się ze ilość operacji wykonywana na serwerze jest tak duża, że standardowe limity nie dają rady sobie z tym poradzić: # Problematic frame: # C [sqlite-3.7.2-libsqlitejdbc.so+0x38c29] sqlite3_reset+0x13
 7. Tryton

  Sms

  Opóźnienia u operatora GSM, czasem tak bywa. Za jakiś czas pewnie dostaniesz kod. Operatorem SMS w ender jest homepay.pl, możesz do nich też napisać jesli długo nie otrzymujesz kodu. Problem w smsach jest taki, że trzeba podać bezbłędnie numer telefonu i tresc sms-a aby cała płatność przeszła szybko i przyjemnie Upewnij się czy wszystko wypełniłeś prawidłowo.
 8. Tryton

  Serwer nie wykrywa modów czy coś...

  Zgłoś problem do BOK niech sprawdzą czy jest zainstalowany na tym serwerze ARK.
 9. Tryton

  Punkty Engram

  Musisz użyć opcji OverridePlayerLevelEngramPoints, oraz użyć generatora do tego, pierwszy lepszy który znalazłem: https://survivetheark.com/index.php?/forums/topic/199323-tool-ark-levelsxp-config-generator/ Ale jeszcze z niego nie korzystałem
 10. Załatwiłem 2 kody na zakup oraz przedłużenie aktywności serwera w enderchest.pl dla użytkowników naszego wspaniałego forum. Robiłem co mogłem żeby procenty były jak najwyższe Kod 50% rabatu na zakup serwerów Professional Kod 20% rabatu na przedłużenie serwerów z oferty Starter, Professional oraz Vanilla. Z tego co wiem ilość użyć kodu jest ograniczona do 200, więc proponuję się śpieszyć. Oczywiście postaram się załatwić więcej kodów w przyszłości
 11. Tryton

  Serwer nie wykrywa modów czy coś...

  Do Game.ini dodaj jeszcze: [ModInstaller] ModIDS=IDMODA ModIDS=IDMODA ModIDS=IDMODA oraz sprawdź czy w komendzie startowej masz parametr "-automanagedmods"
 12. Tryton

  Pomoc w ustawieniu configu na serwer PVP

  Do tego potrzebujesz generatora, "ręcznie" zapisał byś się na śmierć http://arksurvivalevolved.gamewalkthrough-universe.com/dedicatedservers/customizationtools/customlevelstool/Default.aspx
 13. Tryton

  Exp na moim serwie

  To ma być serwer dla wielu graczy czy tylko dla znajomych ? Jak ustawić mnożnik dla poszczególnych surowców jednocześnie nie powodując lagów na serwerze: XP zmieniasz wartością: XPMultiplier w GameUserSettings.ini, nie wiem jaki dla ciebie jest "szybki", ale x100 w pierwszym dniu grania masz max lvl, x1000 w kilka minut (podobnie z dino). Do zmiany statystyk na lvl lub maksymalnego lvla postaci potrzebujesz generatora, powinieneś znaleźć go na stronie: http://arksurvivalevolved.gamewalkthrough-universe.com/gettingstarted/Default.aspx
 14. Tryton

  Jak włączyć Ragnarok

  Wystarczy w komendzie startowej podmienić podstawowe "TheIsland" na "Ragnarok". Podobnie masz dla zmiany na mapy TheCenter.
 15. Tryton

  Problem z serwerem

  Masz Biuro Obsługi Klienta w panelu system zgłoszeń.
 16. Tryton

  Problem z serwerem

  W sensie status masz w panelu taki ? aktualizacja powinna trwać może 5 min tym bardziej że ostatnia aktualizacja ważyła około 500 MB gry, wiec serwerowa powinna być mniejsza. Napisz do BOK niech poprawią status. Też tak miałem kilka razy.
 17. Tryton

  Problem z serwerem

  Jeśli masz aktywna opcje automatycznej aktualizacji modow to wystarczy serwer zrestartować i wszystko powinno się zaktualizować automatycznie.
 18. Tryton

  Problem z serwerem

  Jakieś mody są zainstalowane na serwerze ? Ile serwer ma RAM ?
 19. W "Konfiguracja" ustaw ten sam port podstawowy co w "query.port" w server.properties i po kłopocie.
 20. Tryton

  Jak instalować mody na serwerze ARK ?

  http://ark.gamepedia.com/244.3 -automanagedmods Za chwilę poprawię poradnik. Sprawdź czy w katalogu: /Engine/Binaries/ThirdParty/SteamCMD Znajduje się katalog Linux wraz z plikami steamcmd (wystarczy że w katalogu Linux będzie cokolwiek). Jeśli nie ma, napisz do BOK aby przekazali do adminów potrzebę instalacji, na pewno będą wiedzieć o co chodzi. Mody powinny się wgrywać automatycznie, aktualizacja modów odbywa się poprzez restart serwera (po prostu przy starcie się wgrywają i aktualizują jeśli jest potrzeba).
 21. Tryton

  Konfiguracja

  HarvestAmountMultiplier - zmniejsz wartość dla zbierania surowców XPMultiplier - masz aktualnie xp razy 2, więc nie jest zbyt szybko zmniejsz sobie tą wartosć
 22. Tak, tylko pozmieniaj sobie wszystko w zależności od potrzeb.
 23. Tak, ten plik standardowo jest pusty. (włączyłem sobie powiadomienia jakby co :P)
 24. Nie ma "XPMultiplayer" tylko jest "XPMultiplier", tak samo nie ma "TamingSpeedMultiplayer" tylko jest "TamingSpeedMultiplier" Aby je dodać, po prostu dopisz je pod "[ServerSettings]".
 25. Tryton

  [Propozycja] Regulamin

  Nie będziemy dodawać takiego regulaminu dla tego działu. Tak jak @Endrju napisał każdy publikujący temat odpowiada za jego treść i "wykonanie".
×