Skocz do zawartości
MPspot
igor73882

SuperTrails - Tłumaczenie na PL - Poradnik

Recommended Posts

SuperTrails 

Tłumaczenie na język polski i poradnik

Poradnik

  1. Tak jak zwykle plugin wrzucamy do folderu (znanego przez wszystkich) plugins i restartujemy serwer
  2. Wchodzimy plugins>SuperTrails>config.yml
  3. Kopiujemy i wklejamy tłumaczenie które jest poniżej
  4. I tyle ! :)

Tłumaczenie

Spoiler

# Thanks for using my plugin =D #

Option:
  UpdateNotify: true
  BlockTime: 40
  Signs: false
  UseRaw: true
  RawMsg: '&c&oNie wybrano smugi !'
  RawSelect: '&b&nKliknij tutaj zeby wybrac smuge'
  NoTrailsPerm: '&7[&e&lSzafa&7] &eNie mozesz uzyc tej smugi'
  NoCmdPerm: '&7[&e&lSzafa&7] &eNie mozesz uzyc tej smugi'
  IfTrailsAllow: '&a&lKliknij zeby wybrac'
  IfTrailsDisallow: '&c&lNie mozesz uzyc'
  Line: '&6------------------'
  Selected: '&6You Selected &7'
  None: None
  Back: '&fPowrot do menu glownego'
  BackItemId: 381
  BackItemData: 0
  BackButton: true
  MsgRemove: '&7[&e&lSzafa&7] &cSmuga usunieta'
  DisableWhenPlayerDontMoving: false
  TimeToDisable: 15
  KeepMenuOpen: false
  DefaultMenu: Main
  HideInCombat: false
  CombatTimeColdown: 40
  SecoundClickRemove: false
  QuitTrailRemove: false
  HideInVanish: false
  Mode: 0
  CheckPermission: false
  CheckPeriod: 100
  CheckOnJoin: false
  SaveTrails: false
  ModeChanger: false
  ModeChangerItemName: '&6&lChange mode'
  ModeChangerSlot: 4
  WingsTrail: true
  HideWingsInMoving: false
  Event: false
  BlockChestOpening: false
  EventMenuName: Chest opening...
  EventOpenItemName: '&fOpen chest'
  EventItem: '&fMy trails'
  UnlockedParticle: '&e!Count!/25'
  UnlockedBlocks: '&e!Count!/8'
  UnlockedRains: '&e!Count!/5'
  InvisHide: false
  WingsMenu: Types
  WingsAnimation: true
  BlockedWorlds:
  - 12
  LimitTrails: false
  LimitPlayers: 10
  LimitMessage: '&cYou''re unable to select trails right now'
  RainFix: false
  PreventRainFromStuck: false
  RainMinimalTimeAlive: false
  ChrismasItem: '&fMy Presents'
  TList: My presents
Customization:
  ParticlesItem: 377
  BlocksItem: 374
  RainsItem: 370
  WingsItem: 288
  ParticlesSlot: 20
  ParticlesSlotD: 19
  BlocksSlot: 22
  BlocksSlotD: 21
  RainsSlot: 24
  RainsSlotD: 23
  RemoveSlot: 40
  WingsSlot: 13
MySQL:
  Enable: false
  host: 
  port: 
  database: 
  user: 
  password: 
Signs:
  Line1: '&lClick to open'
  Line2: trails menu
  Line3: '&8&n!T!'
  Line4: ''
Sounds:
  Enable: false
  Particles: CAT_MEOW
  Blocks: DIG_GRAVEL
  Rains: FIZZ
  Remove: NOTE_PLING
JoinItem:
  Enable: false
  Id: 377
  Data: 0
  Name: '&6Smugi'
  Slot: 8
  LeftClick: false
  RightClick: true
MultipleTrails:
  Enable: true
  AddedMsg: '&aDodano &7'
  Limit: 5
  VipLimit: 10
  AllR: '&7[&e&lSzafa&7]&cWszystkie smugi usunieto'
  LMsg: '&7[&e&lSzafa&7]&cOsiagnoles limit smug'
  UMsg: '&7[&e&lSzafa&7]&cTa smuga jest juz uzywana'
  BMsg: '&7[&e&lSzafa&7]&cNie mozesz uzywac wiecej smug bloczkowych'
  RMsg: '&7[&e&lSzafa&7]&cNie mozesz uzywac wiecej smug deszczowych'
Extra:
  ParticleItem: '&6&lSmugi czasteczkowe'
  BlockItem: '&2&lSmugi bloczkowe'
  RainItem: '&3&lDeszczowe Smugi'
  BetaItem: '&7&lBeta Trails'
  WingsItem: '&7&lKreator szkrzydel'
  RemItem: '&c&lUsun Smugi'
  ChooseTypeMenu: Choose Type
  ParticleMenu: Trails
  BlockMenu: Block Trails
  RainMenu: Rain Trails
  List: Who using trails
  White: '&fBialy'
  Red: '&cCzerwony'
  Yellow: '&eZolty'
  Green: '&aZielony'
  Blue: '&9Niebieski'
  Purple: '&dFioletowy'
  Black: '&7Czarny'
  RTBpage1: Rain Trails Builder 1/2
  RTBpage2: Rain Trails Builder 2/2
  ModeMenu: Choose mode
  DefaultMode: Default mode
  CircleMode: Circle mode
  NNMode: NN mode
  AngelW: '&fSkrzydla Aniola'
  BfW: '&eMotyl'
  Wings0: Wybierz typ szkrzydel aniola
  Wings1: Wybierz pierwszy kolor szkrzydel 1/2
  Wings2: Wybierz kontur skrzydel 2/2
  Wings3: Wybierz drugi kolor szkrzydel 3/2
  SkipThird: '&7Kliknij zeby pominac 3 kolor'
  Wings: Wings Trail
  Cancel: '&c&lGotowe'
DonationButton:
  Enable: false
  Name: '&a&l!player!'
  Lore:
  - '&fCzesc'
  ID: 1
  Data: 0
  Message: lol
  Link: http://www.127628.enmc.pl/sklep/
RainPos:
  TimeToRemove: 1
  X: 0
  Y: 4
  Z: 0
  ItemY: 3
  ItemX: 0
  ItemZ: 0
Heart:
  Display: true
  Name: Heart Trail
  Item: '&cSerce'
  ITA: ''
  ITD: ''
  S: 9
  Y: 0.5
Angry:
  Display: true
  Name: Angry Trail
  Item: '&6Wkurzenie'
  ITA: ''
  ITD: ''
  S: 10
  Y: 0.5
Magic:
  Display: true
  Name: Magic Trail
  Item: '&3Magia'
  Speed: 0
  ITA: ''
  ITD: ''
  S: 11
  Y: 1
Fun:
  Display: true
  Name: Color Trail
  Item: '&eKolory'
  ITA: ''
  ITD: ''
  S: 12
  Y: 0.5
Cloud:
  Display: true
  Name: Cloud Trail
  Item: '&fChmura'
  ITA: ''
  ITD: ''
  S: 13
  Y: 1
  Speed: 0.0
Witch:
  Display: true
  Name: Witch Trail
  Item: '&bMagia Wiedzmy'
  Speed: 0.3
  ITA: ''
  ITD: ''
  S: 14
  Y: 0.5
Ender:
  Display: true
  Name: Ender Trail
  Item: '&5Kres'
  Speed: 0.5
  ITA: ''
  ITD: ''
  S: 15
  Y: 0.5
Green:
  Display: true
  Name: Green Trail
  Item: '&aZielony'
  ITA: ''
  ITD: ''
  S: 16
  Y: 0.5
Spark:
  Display: true
  Name: Spark Trail
  Item: '&fIskra'
  Speed: 0.4
  ITA: ''
  ITD: ''
  S: 17
  Y: 0.5
Flame:
  Display: true
  Name: Flame Trail
  Item: '&6Plomien'
  Speed: 0
  ITA: ''
  ITD: ''
  S: 18
  Y: 0.5
WhiteMagic:
  Display: true
  Name: White Magic Trail
  Item: '&fBiala magia'
  Speed: 0.3
  ITA: ''
  ITD: ''
  S: 19
  Y: 0.5
Note:
  Display: true
  Name: Music Trail
  Item: '&dMuzyka'
  ITA: ''
  ITD: ''
  S: 20
  Y: 0
Snow:
  Display: true
  Name: Snow Trail
  Item: '&fSnieg'
  Speed: 0.2
  ITA: ''
  ITD: ''
  S: 21
  Y: 0.5
Water:
  Display: true
  Name: Water Trail
  Item: '&bWoda'
  ITA: ''
  ITD: ''
  S: 22
  Y: 0.5
Lava:
  Display: true
  Name: Lava Trail
  Item: '&6Lawa'
  ITA: ''
  ITD: ''
  S: 23
  Y: 0.5
Crit:
  Display: true
  Name: Crit Trail
  Item: '&6Krytyk'
  Speed: 0.2
  ITA: ''
  ITD: ''
  S: 24
  Y: 0.5
Smoke:
  Display: true
  Name: Smoke Trail
  Item: '&7Dym'
  Speed: 0.2
  ITA: ''
  ITD: ''
  S: 25
  Y: 0.5
Spell:
  Display: true
  Name: Spell Trail
  Item: '&5Zaklecie'
  ITA: ''
  ITD: ''
  S: 26
  Y: 0.5
Enchant:
  Display: true
  Name: Enchant Trail
  Item: '&fUrok'
  Speed: 0
  ITA: ''
  ITD: ''
  S: 27
  Y: 0.5
Splash:
  Display: true
  Name: Splash Trail
  Item: '&9Plusk'
  ITA: ''
  ITD: ''
  S: 28
  Y: 0.5
Slime:
  Display: true
  Name: Slime Trail
  Item: '&aSzlam'
  ITA: ''
  ITD: ''
  S: 29
  Y: 0.5
Snowball:
  Display: true
  Name: Snowball Trail
  Item: '&fSniezki'
  ITA: ''
  ITD: ''
  S: 30
  Y: 0.5
Spell2:
  Name: Spell2 Trail
  Y: 0.5
Red:
  Display: true
  Name: Red Trail
  Item: '&4Czerwony'
  ITA: ''
  ITD: ''
  S: 31
  Y: 0.5
Void:
  Display: true
  Name: Void Trail
  Item: '&7Niewazny'
  ITA: ''
  ITD: ''
  S: 31
  Y: 0.5
Pop:
  Display: true
  Name: Pop Trail
  Item: '&ePop'
  ITA: ''
  ITD: ''
  S: 32
  Y: 0.5
Rainbow:
  Display: true
  Name: Rainbow Trail
  Item: '&6Tecza'
  ITA: ''
  ITD: ''
  S: 33
  Y: 0.3
Breath:
  Display: true
  Name: Dragon Breath Trail
  Item: '&5Oddech'
  ITA: ''
  ITD: ''
  S: 34
  Y: 0.3
EndRod:
  Display: true
  Name: EndRod Trail
  Item: '&fEndRod'
  ITA: ''
  ITD: ''
  S: 35
  Y: 0.3
Damage:
  Display: true
  Name: Damage Trail
  Item: '&4Uszkodzenie'
  ITA: ''
  ITD: ''
  S: 36
  Y: 0
FSand:
  Display: true
  Name: Sand Trail
  Item: '&ePiasek'
  Speed: 0.2
  ITA: ''
  ITD: ''
  S: 37
  Y: 0
Totem:
  Display: true
  Name: Totem trail
  Item: '&7Totem'
  Speed: 0.2
  ITA: ''
  ITD: ''
  S: 38
  Y: 0.4
Blocks:
  Name:
    Rainbow: Rainbow Glass
    Flower: Flower Blocks
    Carpet: Carpet Blocks
    Redstone: Redstone Blocks
    Sea: Sea Blocks
    Wheat: Wheat Blocks
    Ore: Ore Blocks
    Clay: Clay Blocks
  Items:
    Rainbow: '&fTeczowe bloki'
    Flower: '&cKwieciste bloki'
    Carpet: '&eDywanowe bloki'
    Redstone: '&aRedstonowe bloki'
    Sea: '&9Morskie bloki'
    Wheat: '&5Zbozowe bloki'
    Ore: '&6Mineralne bloki'
    Clay: '&3Gliniane bloki'
  Slot:
    Rainbow: 11
    Flower: 12
    Carpet: 13
    Redstone: 14
    Sea: 15
    Wheat: 22
    Ore: 21
    Clay: 23
  ITA:
    Rainbow: ''
    Flower: ''
    Carpet: ''
    Redstone: ''
    Sea: ''
    Wheat: ''
    Ore: ''
    Clay: ''
  ITD:
    Rainbow: ''
    Flower: ''
    Carpet: ''
    Redstone: ''
    Sea: ''
    Wheat: ''
    Ore: ''
    Clay: ''
Rains:
  Name:
    Tear: Tear Rain
    Blood: Blood Rain
    Dia: Dia Rain
    Wart: Wart Rain
    Gold: Gold Rain
    Builder: Custom Rain
  Items:
    Tear: '&6Deszcz lzy'
    Blood: '&4Krwisty deszcz'
    Dia: '&bDiamentowy deszcz'
    Wart: '&5Brodawkowy deszcz'
    Gold: '&6Złoty deszcz'
    Builder: '&aKreator smug deszczowych'
  Slot:
    Tear: 11
    Blood: 12
    Dia: 13
    Wart: 14
    Gold: 15
    Builder: 31
  ITA:
    Tear: ''
    Blood: ''
    Dia: ''
    Wart: ''
    Gold: ''
    Builder: ''
  ITD:
    Tear: ''
    Blood: ''
    Dia: ''
    Wart: ''
    Gold: ''
    Builder: ''

#Translate to PL (Polish) by igor73882 

 

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Żeby dodać komentarz, musisz założyć konto lub zalogować się

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze

Dodaj konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się tutaj.

Zaloguj się teraz

×