Skocz do zawartości
Tryton

Optymalizacja serwera ARK, redukcja lub wyeliminowanie lagów

Polecane posty

Coraz popularniejsze stają się serwery ARK z przyśpieszonym/zwiększonym zbieraniem surowców oraz XP. Problem w tym że podczas zbierania surowców, najczęściej jagód przez jednego gracza, mogą wystąpić nawet kilkusekundowe lagi odczuwalne przez wszystkich graczy znajdujących się na danym serwerze.

Głównym winowajcą jest sam serwer ARK który nadal mimo już długiego okresu rozwoju nie jest na tyle dobrze zoptymalizowany aby bezlagowo obsłużyć zwiększone wydobycie/zbieranie surowców. Widać to nawet na oficjalnych serwerach x1 które również potrafią lagować.

Aby rozwiązać problem lagów, należy zrezygnować z opcji  HarvestAmountMultiplier która jest najczęściej wykorzystywana podczas tworzenia "szybszych" serwerów. Opcja ta odpowiada za zwiększenie zbierania/wydobywania dosłownie wszystkiego co znajduje się na serwerze. Ta opcja standardowo jest ustawiona na "1" i taką wartość należy pozostawić.

Jeśli tworzysz serwer z wyższym wydobyciem, skorzystaj z opcji HarvestResourceItemAmountClassMultipliers dzięki której możesz dokładnie określić jaki surowiec ma być szybciej wydobywany. Ogólna i główna zasada optymalizacji i redukcji lub całkowitego wyeliminowania lagów polega po prostu na zmniejszeniu wydobycia tych materiałów, które gracz po zebraniu i tak by wyrzucił ze względu na zbyt dużą ich ilość.

Zmniejszenie wydobycia jagód oraz (przy okazji) sadzonek

Zbieranie jagód przez Bronto lub nieco mniejsze dinozaury to bardzo częsta przyczyna powstawania kilkusekundowych lagów na serwerach. Ja osobiście i pewnie wiele osób się ze mną zgodzi uważam że, nie ma sensu zwiększać zbierania jagód powyżej x2 nawet gdy ogólna "szybkość" serwera jest ustalana na x25. Bronto lub nawet mniejsze dino zbierają przy x1 całkowicie wystarczającą ilość. Jagody są zbierane zazwyczaj w poszukiwaniu narcoberry do przerobienia na strzałki usypiające. Po wprowadzeniu Shocking Tranquilizer Dart zbieranie narcoberry jest już mniej opłacalne. Zalecana przeze mnie wartość dla jagód oraz ich sadzonek to x1. Na niektórych serwerach zamiast zmniejszać zbieranie jagód administratorzy po prostu usuwali Bronto z serwera, lecz moim zdaniem gra w ARK-a bez oglądania majestatycznego Bronto przechadzającego się po mapie traci swój urok :)

Przykładowa konfiguracja:

HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemConsumable_Berry_Amarberry_C",Multiplier=1.0)
HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemConsumable_Berry_Azulberry_C",Multiplier=1.0)
HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemConsumable_Berry_Mejoberry_C",Multiplier=1.0)
HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemConsumable_Berry_Narcoberry_C",Multiplier=1.0)
HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemConsumable_Berry_Stimberry_C",Multiplier=1.0)
HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemConsumable_Berry_Tintoberry_C",Multiplier=1.0)
HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemConsumable_Seed_Amarberry_C",Multiplier=1.0)
HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemConsumable_Seed_Azulberry_C",Multiplier=1.0)
HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemConsumable_Seed_Mejoberry_C",Multiplier=1.0)
HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemConsumable_Seed_Narcoberry_C",Multiplier=1.0)
HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemConsumable_Seed_Stimberry_C",Multiplier=1.0)
HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemConsumable_Seed_Tintoberry_C",Multiplier=1.0)

 

Wydobycie metalu, kamienia i krzemienia za pomocą Ankylo

Ankylo z atakiem powyżej 400% na serwerach z wyższym wskaźnikiem wydobycia również potrafi generować lagi. Niestety na tego typu przypadki nie ma rozwiązania od strony konfiguracji. Serwery tworzone na x25 wydobycia muszą mieć ustawiony wskaźnik wydobycia metalu, kamienia, drewna i krzemienia również na x25. Ja na swoim serwerze po zastosowaniu wszystkich rozwiązań z tego poradnika, przy Ankylo z atakiem powyżej 800%, ja oraz inni gracze nie odczuwaliśmy żadnych lagów. Lagi podczas wydobycia surowców przez Ankylo widziałem na serwerach które nie zastosowały optymalizacji z tego poradnika.

 

Automatyczne usuwanie starych struktur

Jak zauważyłem wielu właścicieli/adminów serwerów ARK nie wie (lub nie potrafi skonfigurować) automatycznego usuwania struktur. Usuwanie struktur jak bardzo ważne nie tylko od strony optymalizacji, ale też zwiększenia obszaru mapy na którym mogą zbudować się nowi gracze. Niektóre struktury mogą zostać zbudowane tak sprytnie, że nie sposób ich zauważyć a w tym usunąć/zniszyć i umożliwić rozbudowe w danym miejscu innemu klanowi.

Aby włączyć automatyczne usuwanie struktur na serwerze PVP należy w pliku konfiguracyjnym /ShooterGame/Saved/Config/LinuxServer/GameUserSettings.ini w grupie [ServerSettings] ustawić następującą opcję:

PvPStructureDecay=True

Opcja ta aktywuje system który umożliwia każdemu graczowi usunięcie obcej struktury gdy jej właścicel nie grał na danym serwerze przez minimum 15 dni.

Aby uruchomić automatyczne usuwanie struktur, należy do komendy startowej dopisać parametr:

-AutoDestroyStructures

Mając tak skonfigurowany serwer, podczas jego startu/restartu stare struktury których właściciele nie byli online na serwerze przez minimum 15 dni, zostaną automatycznie usunięte. Niestety na ten moment nie znam sposobu zmiany ilości dni z 15 na np. 10 lub 5. Być może taka opcje jeszcze nie została dodana.

Ilość struktur zbudowanych przez graczy jest ściśle powiązana z ewentualnym lagiem podczas automatycznego zapisu (opcja "AutoSavePeriodMinutes"), dlatego zalecam ustawienie tej opcji na zapis co 60 minut.

 

Przykładowa konfiguracja:

/ShooterGame/Saved/Config/LinuxServer/GameUserSettings.ini

[ServerSettings]
DifficultyOffset=1.000000
ShowMapPlayerLocation=True
GlobalVoiceChat=False
AllowThirdPersonPlayer=True
AlwaysNotifyPlayerLeft=False
ServerHardcore=False
ServerPVE=False
PvPStructureDecay=True
ServerCrosshair=True
ServerPassword=
ServerAdminPassword=tubylohaslo
RCONEnabled=True
RCONPort=1111
StructurePreventResourceRadiusMultiplier=1.000000
RaidDinoCharacterFoodDrainMultiplier=1.000000
PvEDinoDecayPeriodMultiplier=1.000000
KickIdlePlayersPeriod=3600.000000
PerPlatformMaxStructuresMultiplier=1.000000
AutoSavePeriodMinutes=60.000000
ListenServerTetherDistanceMultiplier=1.000000
MaxTamedDinos=5000.000000
RCONServerGameLogBuffer=600.000000
AllowHitMarkers=True
XPMultiplier=25.000000
TamingSpeedMultiplier=25.000000
TheMaxStructuresInRange=10500.000000
ActiveMods=630601751,731604991,554678442,633215081
DisablePvEGamma=false
PreventDownloadSurvivors=True
PreventDownloadItems=True
PreventDownloadDinos=True
PreventUploadSurvivors=True
PreventUploadItems=True
PreventUploadDinos=True
NightTimeSpeedScale=10.000000
ShowFloatingDamageText=true
MultiHome=151.80.111.42
proximityChat=true

[/Script/ShooterGame.ShooterGameUserSettings]
MasterAudioVolume=1.000000
MusicAudioVolume=1.000000
SFXAudioVolume=1.000000
VoiceAudioVolume=1.000000
CameraShakeScale=1.000000
bFirstPersonRiding=False
bThirdPersonPlayer=False
bShowStatusNotificationMessages=True
TrueSkyQuality=0.000000
FOVMultiplier=1.000000
GroundClutterDensity=0.000000
bFilmGrain=False
bMotionBlur=False
bUseDFAO=False
bUseSSAO=False
bShowChatBox=True
bCameraViewBob=True
bInvertLookY=False
bFloatingNames=True
bChatBubbles=True
bHideServerInfo=False
bJoinNotifications=False
bCraftablesShowAllItems=True
bLocalInventoryShowAllItems=False
bRemoteInventoryShowAllItems=False
LookLeftRightSensitivity=1.000000
LookUpDownSensitivity=1.000000
GraphicsQuality=1
ActiveLingeringWorldTiles=1
ClientNetQuality=3
LastServerSearchType=0
LastDLCTypeSearchType=-1
LastServerSearchHideFull=False
LastServerSearchProtected=False
HideItemTextOverlay=False
bDistanceFieldShadowing=False
LODScalar=0.780000
bToggleToTalk=False
HighQualityMaterials=True
HighQualitySurfaces=True
bTemperatureF=False
bDisableTorporEffect=False
bChatShowSteamName=False
bChatShowTribeName=True
EmoteKeyBind1=0
EmoteKeyBind2=0
bNoBloodEffects=False
bLowQualityVFX=False
bSpectatorManualFloatingNames=False
bSuppressAdminIcon=True
bUseSimpleDistanceMovement=False
bDisableMeleeCameraSwingAnims=False
bHighQualityAnisotropicFiltering=False
bPreventInventoryOpeningSounds=False
bPreventItemCraftingSounds=False
bPreventHitMarkers=False
bPreventCrosshair=False
bPreventColorizedItemNames=False
bHighQualityLODs=False
bExtraLevelStreamingDistance=False
bEnableColorGrading=True
DOFSettingInterpTime=0.000000
bDisableBloom=False
bDisableLightShafts=False
LastPVESearchType=-1
bUseVSync=False
MacroCtrl0=
MacroCtrl1=
MacroCtrl2=
MacroCtrl3=
MacroCtrl4=
MacroCtrl5=
MacroCtrl6=
MacroCtrl7=
MacroCtrl8=
MacroCtrl9=
ResolutionSizeX=1280
ResolutionSizeY=720
LastUserConfirmedResolutionSizeX=1280
LastUserConfirmedResolutionSizeY=720
WindowPosX=-1
WindowPosY=-1
bUseDesktopResolutionForFullscreen=False
FullscreenMode=2
LastConfirmedFullscreenMode=2
Version=5
bUseLowQualityLevelStreaming=True

[ScalabilityGroups]
sg.ResolutionQuality=100
sg.ViewDistanceQuality=3
sg.AntiAliasingQuality=3
sg.ShadowQuality=3
sg.PostProcessQuality=3
sg.TextureQuality=3
sg.EffectsQuality=3
sg.TrueSkyQuality=3
sg.GroundClutterQuality=3
sg.IBLQuality=1
sg.HeightFieldShadowQuality=3
sg.GroundClutterRadius=10000

[SessionSettings]
SessionName=nazwa serwera

[/Script/Engine.GameSession]
MaxPlayers=70

[MessageOfTheDay]
Message=opis serwera

[/Game/Mods/StackPlusV1/TestGameMode_StackPlusV1.TestGameMode_StackPlusV1_C]
bGameplayLogEnabled=True
bServerGameLogEnabled=True

/ShooterGame/Saved/Config/LinuxServer/Game.ini

[/script/shootergame.shootergamemode]
HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemResource_Hide_C",Multiplier=5.0)
HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemResource_Pelt_C",Multiplier=5.0)
HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemResource_Keratin_C",Multiplier=5.0)
HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemResource_Chitin_C",Multiplier=5.0)
HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemResource_Wood_C",Multiplier=25.0)
HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemResource_Thatch_C",Multiplier=5.0)
HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemResource_Flint_C",Multiplier=25.0)
HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemResource_Stone_C",Multiplier=25.0)
HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemResource_Metal_C",Multiplier=25.0)
HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemResource_Obsidian_C",Multiplier=25.0)
HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemResource_Crystal_C",Multiplier=25.0)
HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemResource_Oil_C",Multiplier=25.0)
HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemResource_Fibers_C",Multiplier=5.0)
HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemResource_Silicon_C",Multiplier=10.0)
HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemConsumable_RawMeat_C",Multiplier=5.0)
HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemResource_Charcoal_C",Multiplier=25.0)
HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemResource_ChitinPaste_C",Multiplier=10.0)
HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemConsumable_RawPrimeMeat_C",Multiplier=5.0)
HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemConsumable_Berry_Amarberry_C",Multiplier=1.0)
HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemConsumable_Berry_Azulberry_C",Multiplier=1.0)
HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemConsumable_Berry_Mejoberry_C",Multiplier=1.0)
HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemConsumable_Berry_Narcoberry_C",Multiplier=1.0)
HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemConsumable_Berry_Stimberry_C",Multiplier=1.0)
HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemConsumable_Berry_Tintoberry_C",Multiplier=1.0)
HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemConsumable_Veggie_Citronal_C",Multiplier=25.0)
HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemConsumable_Veggie_Longrass_C",Multiplier=25.0)
HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemConsumable_Veggie_Rockarrot_C",Multiplier=25.0)
HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemConsumable_Veggie_Savoroot_C",Multiplier=25.0)
HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemConsumable_Seed_Amarberry_C",Multiplier=1.0)
HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemConsumable_Seed_Azulberry_C",Multiplier=1.0)
HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemConsumable_Seed_Mejoberry_C",Multiplier=1.0)
HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemConsumable_Seed_Narcoberry_C",Multiplier=1.0)
HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemConsumable_Seed_Stimberry_C",Multiplier=1.0)
HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemConsumable_Seed_Tintoberry_C",Multiplier=1.0)
HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemConsumable_Seed_Citronal_C",Multiplier=1.0)
HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemConsumable_Seed_Longrass_C",Multiplier=1.0)
HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemConsumable_Seed_Rockarrot_C",Multiplier=1.0)
HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemConsumable_Seed_Savoroot_C",Multiplier=1.0)
HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemResource_RareFlower_C",Multiplier=10.0)
HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemResource_RareMushroom_C",Multiplier=10.0)
HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemConsumable_Seed_DefensePlant_C",Multiplier=10.0)
HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemResource_Polymer_Organic_C",Multiplier=25.0)

 

Przydatne linki

  1. Aby zobaczyć link musisz się zalogować. - Pełna lista opcji konfiguracji, obowiązkowa lektura każdego admina ARK
  2. Aby zobaczyć link musisz się zalogować. - lista nazw klas niezbędna do ustawienia HarvestResourceItemAmountClassMultipliers. Jeśli brakuje jakiegoś surowca np. biotoksyny, przejdź na stronę wiki tego surowca Aby zobaczyć link musisz się zalogować. , rozwiń po prawej stronie "spawn command" i w tym miejscu uzyskasz nazwę klasy, w tym przypadku będzie to "PrimalItemConsumable_JellyVenom_C".
  • Lubię to! 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Witam.

Mam wykupiony serwer ARK na .hostandplay.pl.Jestem początkujący w konfiguracji serwera. Niestety większość tych opcji w pliku GameUserSettings.ini  nie mam.Jak dodać  XPMultiplayer,TamingSpeedMultiplayer?

Będę bardzo wdzięczny za pomoc.

To mój GameUserSettings.ini 

[ServerSettings]
ShowMapPlayerLocation=True
ServerCrosshair=True
RCONEnabled=True
RCONPort=
TheMaxStructuresInRange=10500.000000
OxygenSwimSpeedStatMultiplier=1.000000
StructurePreventResourceRadiusMultiplier=1.000000
RaidDinoCharacterFoodDrainMultiplier=1.000000
PvEDinoDecayPeriodMultiplier=1.000000
KickIdlePlayersPeriod=3600.000000
PerPlatformMaxStructuresMultiplier=1.000000
AutoSavePeriodMinutes=30.000000
ListenServerTetherDistanceMultiplier=1.000000
MaxTamedDinos=5000.000000
RCONServerGameLogBuffer=600.000000
AllowHitMarkers=True
ServerAdminPassword=
ServerPVE=True

[/Script/ShooterGame.ShooterGameUserSettings]
MasterAudioVolume=1.000000
MusicAudioVolume=1.000000
SFXAudioVolume=1.000000
VoiceAudioVolume=1.000000
UIScaling=1.000000
UIQuickbarScaling=1.000000
CameraShakeScale=1.000000
bFirstPersonRiding=False
bThirdPersonPlayer=False
bShowStatusNotificationMessages=True
TrueSkyQuality=0.000000
FOVMultiplier=1.000000
GroundClutterDensity=0.000000
bFilmGrain=False
bMotionBlur=False
bUseDFAO=False
bUseSSAO=False
bShowChatBox=True
bCameraViewBob=True
bInvertLookY=False
bFloatingNames=True
bChatBubbles=True
bHideServerInfo=False
bJoinNotifications=False
bCraftablesShowAllItems=False
bLocalInventoryItemsShowAllItems=False
bLocalInventoryCraftingShowAllItems=False
bRemoteInventoryItemsShowAllItems=False
bRemoteInventoryCraftingShowAllItems=False
bRemoteInventoryShowEngrams=True
LookLeftRightSensitivity=1.000000
LookUpDownSensitivity=1.000000
GraphicsQuality=1
ActiveLingeringWorldTiles=1
ClientNetQuality=3
LastServerSearchType=0
LastDLCTypeSearchType=-1
LastServerSearchHideFull=False
LastServerSearchProtected=False
HideItemTextOverlay=True
bDistanceFieldShadowing=False
LODScalar=0.780000
bToggleToTalk=False
HighQualityMaterials=True
HighQualitySurfaces=True
bTemperatureF=False
bDisableTorporEffect=False
bChatShowSteamName=False
bChatShowTribeName=True
EmoteKeyBind1=0
EmoteKeyBind2=0
bNoBloodEffects=False
bLowQualityVFX=False
bSpectatorManualFloatingNames=False
bSuppressAdminIcon=False
bUseSimpleDistanceMovement=False
bDisableMeleeCameraSwingAnims=False
bHighQualityAnisotropicFiltering=False
bUseLowQualityLevelStreaming=True
bPreventInventoryOpeningSounds=False
bPreventItemCraftingSounds=False
bPreventHitMarkers=False
bPreventCrosshair=False
bPreventColorizedItemNames=False
bHighQualityLODs=False
bExtraLevelStreamingDistance=False
bEnableColorGrading=True
DOFSettingInterpTime=0.000000
bDisableBloom=False
bDisableLightShafts=False
bDisableMenuTransitions=False
bEnableInventoryItemTooltips=True
bRemoteInventoryShowCraftables=False
bNoTooltipDelay=False
LocalItemSortType=0
LocalCraftingSortType=0
RemoteItemSortType=0
RemoteCraftingSortType=0
LastPVESearchType=-1
VersionMetaTag=1
ShowExplorerNoteSubtitles=False
DisableMenuMusic=False
DisableDefaultCharacterItems=False
bHideFloatingPlayerNames=False
bUseVSync=False
MacroCtrl0=
MacroCtrl1=
MacroCtrl2=
MacroCtrl3=
MacroCtrl4=
MacroCtrl5=
MacroCtrl6=
MacroCtrl7=
MacroCtrl8=
MacroCtrl9=
ResolutionSizeX=1280
ResolutionSizeY=720
LastUserConfirmedResolutionSizeX=1280
LastUserConfirmedResolutionSizeY=720
WindowPosX=-1
WindowPosY=-1
bUseDesktopResolutionForFullscreen=False
FullscreenMode=2
LastConfirmedFullscreenMode=2
Version=5

[ScalabilityGroups]
sg.ResolutionQuality=100
sg.ViewDistanceQuality=3
sg.AntiAliasingQuality=3
sg.ShadowQuality=3
sg.PostProcessQuality=3
sg.TextureQuality=3
sg.EffectsQuality=3
sg.TrueSkyQuality=3
sg.GroundClutterQuality=3
sg.IBLQuality=1
sg.HeightFieldShadowQuality=3
sg.GroundClutterRadius=10000

[/Game/PrimalEarth/CoreBlueprints/TestGameMode.TestGameMode_C]
bGameplayLogEnabled=True
bServerGameLogEnabled=True

[SessionSettings]
SessionName=Nieznana Dolina

[/Script/Engine.GameSession]
MaxPlayers=30

Jak dodać do mojego pliku np:

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Nie ma "XPMultiplayer" tylko jest "XPMultiplier", tak samo nie ma "TamingSpeedMultiplayer" tylko jest "TamingSpeedMultiplier" :)

 

Aby je dodać, po prostu dopisz je pod "[ServerSettings]".

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Ok już poprawiłem. Działa.Dzięki.

Co do ustawienia zbierania surowców to gdzie się to ustawia?

Kiedy udaję się do pliku Game.ini to tam nic nie jest zapisane.Jest pusty.

Idę tą ścieżką tak jak podałeś w poradniku /ShooterGame/Saved/Config/LinuxServer/Game.ini

Mam to dopisać wszystko co napisałeś?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Po prostu zwiększasz mnożniki, np.

HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemResource_Hide_C",Multiplier=50.0)

Tylko pamiętaj że ilość zbieranego surowca zależna jest od ustawienia

HarvestHealthMultiplier

w pliku GameUserSettings.ini

więcej info -> Aby zobaczyć link musisz się zalogować.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się

×